Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Become rich, learn a new language!

Η κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας, μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική μας, συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της ελευθερίας μας!

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ed-Utopia για τις Ξένες Γλώσσες

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

A1

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

A2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Mπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

B1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με
σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

B2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Γ1

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Γ2

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Το παραπάνω Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών μας και τη συμμετοχή μας στις αντίστοιχες εξετάσεις Γλωσσομάθειας. Συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα αγγλικών για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες του Νηπιαγωγείου και της Πρώτης δημοτικού. Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα και μαθαίνουν αγγλικά εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα. Παρακολουθείστε πως στη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες, τα νήπια και τα πρωτάκια αγαπούν τα αγγλικά και αντιμετωπίζουν το μάθημα ως διασκέδαση!

Μέσω ενός αυστηρά δομημένου προγράμματος εκμάθησης της εκάστοτε ξένης γλώσσας, οι μικρότεροι μαθητές αλλά και τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά μαθαίνουν να γράφουν και να μιλούν σωστά την ξένη γλώσσα συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Η αποτελεσματική τους προετοιμασία οδηγεί στη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας αντιστοίχου επιπέδου (από Α1 έως και Γ2) με απόλυτη επιτυχία.

Η εκμάθηση, κυρίως δε η πιστοποίηση γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας συνιστά για τους ενήλικες μαθητές ένα σημαντικό εφόδιο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.  Συγκεκριμένα για την αγγλική γλώσσα:
 • Οι μαθητές μας προετοιμάζονται αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα για τις εξετάσεις IELTS. Η εξέταση IELTS αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εισαγωγή τους.
 • Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται και αποκτούν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε εξειδικευμένους τομείς της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Στο Ed-Utopia δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ βελτιώνοντας τις δεξιότητες των επαγγελματιών του χώρου στο επίπεδο της γλωσσικής τους εξειδίκευσης.
 • Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους μέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποιούνται είτε στο χώρο του Ed-Utopia είτε στις δικές τους εγκαταστάσεις από τους έμπειρους καθηγητές του Εd-Utopia.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ed-Utopia επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριές μας να έχουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αποκλειστικά προσαρμοσμένο στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. Εξαιρετικά επίσης σημαντική η δυνατότητα, κυρίως λόγω των συνθηκών, online μαθημάτων για όλα τα επίπεδα.

Χρήσιμες πληροφορίες
 • Κατατακτήριο Τεστ
 • Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πτυχία
 • Εγγραφές
 • Δίδακτρα
 • Υποτροφίες
 • Χρήσιμοι Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας

Το Ed-Utopia προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής για ενήλικες, ξενόγλωσσους και ομογενείς, σε όλα τα επίπεδα (από Α1 έως και Γ2).

 • Εκπαιδευτικό Υλικό για την Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
 • Κατατακτήριο Τεστ Ελληνικών
 • Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Learn Languages in Ed-Utopia

Scroll to Top