Η φιλοσοφία μας

Ed-Utopia, a whole new world of Education

«Η ουτοπία είναι η βασική αρχή κάθε προόδου και η απόπειρα για ένα καλύτερο μέλλον».                                                                                                                                      Ανατόλ Φράνς

Μετά την οικογένεια, ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ο δεύτερος πιο οικείος μας τόπος, είναι μια άλλη ανθρώπινη μήτρα που κυοφορεί την εξέλιξη και την πρόοδο του ανθρώπου. Σ’ αυτόν ακριβώς τον τόπο ιδρύεται το Ed-Utopia με στόχο η παρεχόμενη εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, καινοτόμες προσεγγίσεις, ρεαλιστικές «εντ-ουτοπικές» σκοπεύσεις. Η φιλοσοφία του Ed-Utopia αφορμάται από μια συγκεκριμένη επιδίωξη: να δώσει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες σε παιδιά και ενήλικες που θα το επιλέξουν ως τον δικό τους τόπο εκπαίδευσης, να διευρύνουν τον προσωπικό τους χώρο γνώσης και να προσδώσουν ποικιλομορφία και πολυτροπικότητα στο συλλογικό ασυνείδητο του πραγματικού γεωγραφικού τους τόπου, υιοθετώντας καινοτόμους διαύλους επικοινωνίας, μέσω της χρήσης των σύγχρονων δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στο Ed-Utopia.

Share our Dream!
Become an Ed-Utopian!

Scroll to Top