Αγγλικά για Επαγγελματίες
στο χώρο του Τουρισμού

Το παρόν online πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στην Αγγλική γλώσσα σε θέματα και καθημερινές πρακτικές  που αφορούν το χώρο του Τουρισμού.

Είστε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του Τουρισμού και επιθυμείτε οι εργαζόμενοί σας να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο Αγγλικών;

Είστε επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο του Τουρισμού και επιθυμείτε να τελειοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας;

Αποκτήστε συγκριτικό πλεονέκτημα και προσφέρετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω του online προγράμματος του Ed-Utopia «Αγγλικά για Επαγγελματίες στο χώρο του Τουρισμού» 

Η ολοκληρωμένη συμμετοχή στο online πρόγραμμα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης αναγνωρισμένο από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω εξετάσεων από το University of Greenwich του Λονδίνου.

Στείλτε μας ένα μήνυμα

Scroll to Top